Interne beheersing van processen en procedures

Nieuw patiodak Goudse Verzekeringen Gouda

Heilijgers is ISO 9001 gecertificeerd en heeft een dynamisch systeem van processen en procedures geïmplementeerd, het zogenaamde Heilijgers Kwaliteitssysteem (HKS). Het functioneren van het systeem hangt af van manier waarop het wordt gebruikt en onderhouden.

Bij ons betekent kwaliteit onder meer:

  • het dagelijks gebruik van fasedocumenten in projecten;
  • de dagelijkse ondersteuning van medewerkers volgens Kwaliteit Arbo Milieu (KAM);
  • interne audits van projecten en processen;
  • doorlopende projectevaluaties;
  • externe audits van projecten en processen;
  • de Stuurgroep Kwaliteit waarin de directie bovengenoemde acties periodiek agendeert.

Informatiesystemen

Onze eind 2016 geïmplementeerde eigen ICT-omgeving functioneert nog steeds naar tevredenheid en blijft de basis voor de komende jaren. In 2019 zijn we gestart met de implementatie van onze nieuwe oplossing voor documentbeheer. In 2020 gaan we deze functionaliteit ook gebruiken voor ons nieuwe intranet en kwaliteitssysteem. Verder hebben we diverse digitale hulpmiddelen in gebruik genomen, zoals een nieuw calculatie­systeem en dito beveiligings­software. We testen voortdurend nieuwe hulpmiddelen en zetten die in mits deze toegevoegde waarde hebben binnen onze processen. Dit met als doelstelling om uiteindelijk volledig digitaal te werken.

Claims

In het jaar 2019 en de jaren daarvoor zijn er geen claims bij Heilijgers neergelegd die hebben geleid tot aanpassingen van het resultaat van 2019. Die claims die ons hebben bereikt, hadden betrekking op enkele technische imperfecties en de bouwtijd. Deze waren zowel in geld als in aantal beperkt. Voor claims waarvan wij verwachten dat de impact hoger kan zijn dan € 10.000,- zijn voorzieningen getroffen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na de balansdatum die invloed kunnen hebben op het resultaat van 2019.