Juridische structuur

Appartementen De Verborgen Tuinen Leusden

Heilijgers Beheer bv is opgericht op 15 maart 2016 en is statutair gevestigd te Amersfoort aan de Displayweg 2. Op 28 augustus 2016 heeft Heilijgers Beheer alle aandelen in Heilijgers bv overgenomen.

De activiteiten van Heiligers Beheer en de werkmaatschappijen bestaan voornamelijk uit project­ontwikkeling, bouwen, vastgoedbeheer en renovatie. De besloten vennootschap staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen.

In de geconsolideerde jaarrekening van Heilijgers Beheer bv zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep behorende vennootschappen en andere rechtspersonen waarop een overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt uitgeoefend. De financiële gegevens van de geconsolideerde groepsmaatschappijen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties.

In de consolidatie van Heilijgers Beheer bv zijn de volgende deelnemingen begrepen: (gegevens als bedoeld in de artikelen 2:379 en 2:414 BW).

Heilijgers bv (tussenholding) met als werkmaatschappijen: 1. Heilijgers Bouw bv 2. Heilijgers Projectontwikkeling bv

In 2019 zijn Heilijgers Beheer en Onderhoud bv en Heilijgers Schilder­werken en Bouwservice bv geliquideerd. De werkzaamheden waren al geheel overgenomen door Heilijgers Bouw bv. Verder zijn de volgende 100% deel­nemingen geliquideerd in 2019: OBO (Onroerend Goed Beleggings- en Ontwikkelingsmaatschappij) 41 bv, OBO 42 bv en OBO 45 bv. Daarnaast zijn de entiteiten van de samenwerking met NS Vastgoed (Ontwikkelingscombinatie Stationsomgeving Amersfoort cv en Piet Mondriaan Kwartier Beheer bv) geliquideerd in 2019. Dit betroffen vennootschappen waarin alle activiteiten reeds langjarig waren afgerond.

De financiële gegevens van Heilijgers Beheer bv zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat, gebruik­makend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst- en verliesrekening in de vennootschappelijke jaarrekening.

Voor het organogram verwijzen we u graag naar de bijlage.