Kasstromen en financieringsbehoeften

In 2019 zijn enkele grote werken (Leusden, Soesterberg en Voorthuizen) afgerond waardoor de voor­financiering door de opdrachtgevers is teruggelopen, terwijl de start van een aantal nieuwe projecten is vertraagd ten opzichte van de planning.

In 2019 hebben wij samen met een partner geïnvesteerd in een locatie aan de Kastanjelaan te Leusden. Verder hebben wij de voormalige MBO-locatie voor een groot deel gedesinvesteerd door de leveringen aan de kopers van de ontwikkelde woningen.

Investeringen

Medio 2018 waren dit in Soesterberg ‘De Groene Hoogte’, in Voorthuizen ‘Holzenhoef’ en in Amersfoort ‘Eemerald’. Deze door Heilijgers Project­ontwikkeling uitgewerkte projecten zijn direct volledig verkocht wat een sterk positief effect heeft gehad op de kasstroom in 2018.

Financieringen

Het resterende deel van de achtergestelde lening van € 750.000,- is medio 2019 omgezet naar een hypothecaire lening met een looptijd van 2 jaar. In december 2020 is met de Rabobank overeenstemming bereikt voor een additionele rekening courant financiering van € 2.000.000,- voor de 1e helft van 2020. Daarnaast beschikken we over een garantiefaciliteit van € 9.000.000,- middels faciliteiten van de Rabobank en Euler Hermes. Voor beide faciliteiten geldt als voorwaarde een current ratio van meer dan 1.