Toekomstverwachtingen

Nieuwbouw verpleeghuis Mariënburg Soest

Volgens het CBS zijn er in 2019 bijna 71.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is een groei van 6% ten opzichte van 2018 en tevens het hoogste aantal nieuwbouw­woningen sinds 2009. In 2020 worden er waarschijnlijk minder woningen opgeleverd omdat er mede door de stikstofcrisis minder vergunningen zijn verstrekt. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht dat de productie van nieuwbouw­woningen vanaf 2022 weer zal stijgen en tegen 2024 zal uitkomen op 70.000 woningen per jaar. Hiermee blijven we onder de doelstelling van het kabinet van 75.000 woningen per jaar.

Toenemende vraag

De vraag naar woningen blijft door de groei van het aantal huishoudens op korte en middellange termijn toenemen. In combinatie met de lagere productie blijft de druk op de woningprijzen onverminderd. Het aantal huishoudens is met 132.000 gegroeid in 2019. Het woningtekort is groter dan 300.000 eenheden en loopt komende jaren verder op.

Afhakende starters

Door het huidige hoge prijsniveau van de woningen is de betaalbaarheid van de woningen voor starters verder afgenomen. Zij haken op grote schaal af op de woningmarkt. Om de starters goed te kunnen bedienen staan er veel binnenstedelijke, gestapelde projecten gepland met vaste percentages sociale woningen en middeldure woningen.

Omvorming kantorenmarkt

De kantorenmarkt trekt op korte termijn verder aan mede door de transformatie van een deel van het kantorenbestand naar woningen. Nieuwbouw van kantoren zal weer toenemen, ook omdat het bestaande kantorenbestand niet meer aan alle huidige eisen voldoet. Met name de locaties in de stationsgebieden zijn in trek.

De duurzaamheidsopgave zal komende jaren zijn uitwerkingen hebben op het bestaande vastgoed. In de woningbouw zal dat de vraag naar bouwcapaciteit op niveau houden. Voor de bestaande kantorenmarkt leiden de eisen van de energiewetgeving er toe dat pand­eigenaren de komende jaren zullen gaan investeren in renovatie en revitalisatie.

Orderportefeuille

Voor 2020 en 2021 hebben wij een goed gevulde en uitgebalanceerde order­portefeuille voor ons bouwbedrijf. Voor het ontwikkelbedrijf is de pipeline ook redelijk tot goed gevuld maar zijn de projecten minder strak te plannen als gevolg van externe invloeden. Een belangrijk deel van onze commerciële activiteiten richt zich dus op de periode 2022-2025.

Onze focus ligt daarbij op de woning­corporaties en beleggers. Verder onderzoeken wij herontwikkelings­locaties en investeren wij op verantwoorde wijze in locaties voor de middellange termijn om een uitge­balanceerde orderportefeuille te behouden.

Nieuwbouw en renovatie woonzorgcentrum Mariënburg Soest