Toepassing gedragscodes

Nul Op de Meter woningen Holzenbosch Voorthuizen

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen horen ook onze kernwaarden ‘integriteit’ en ‘mededinging’. Binnen de branche is goede beeldvorming cruciaal. Hiervoor zijn duidelijke spelregels nodig.

Bouwend Nederland heeft regels voor onze branche vastgelegd in de Gedragscode Bouwend Nederland waaraan wij ons conformeren. Voor vastgoed-, grond- en aandelen­transacties werken wij volgens de gedragscode van de NEPROM.

Voorafgaand aan de transacties worden aan- en verkoopvoorstellen getekend, als bijlage van de investeringsaanvragen.

Heilijgers heeft een compliance officer en een vertrouwenspersoon. Zij kunnen onder geheimhouding klachten van medewerkers bespreken, een onafhankelijk standpunt innemen en naar bevinden handelen. In 2019 zijn er geen meldingen gedaan in het kader van integriteit.

Meten is weten. In 2020 doen we een onderzoek binnen het bedrijf waarin het werkklimaat een belangrijk onderwerp is. In dit onderzoek komen actuele maatschappelijke thema’s aan bod die van invloed zijn op integriteit, tevredenheid en werkplezier. Met de uitkomsten hopen we meer inzicht te krijgen in ons werkklimaat en waar mogelijke verbeterpunten liggen.