Voorwoord directie

Woningen Zuydereiland Arnhem

2019 is het jaar waarin de vastgoedsector geconfronteerd werd met een onverwachtse tegenslag: de stikstof­crisis. Stakende boeren en vastgoed­ondernemers togen naar Den Haag om met de politiek te discussiëren over de ontstane situatie.

Ook Heilijgers werd in het derde kwartaal verrast door de enorme impact op de vastgoedsector. Gelukkig bleken onze projecten niet in de buurt van de Natura 2000-gebieden te liggen. Wel vertraagden sommige vergunnings­trajecten met een latere start van projecten als gevolg.

‘Als we ambities blijven stapelen, komt er weinig van de grond’

Uiteindelijk is op slechts één van onze projecten een bezwaar aangetekend in relatie tot stikstof. Wij verwachten dit project in 2020 alsnog te kunnen starten. Het afgelopen jaar was vooral een mijlpaal in transformatie naar ‘gasloos’. Zo hebben wij in 2019 onze eerste volledig gasloze en energieneutrale woningen opgeleverd. En opnieuw was 2019 het jaar waarin de vraag naar woningen hoger bleef dan het aanbod. De stapeling van overheidsambities vertaalt zich in een dichtslibbend ontwikkelproces. Tegelijkertijd zien we in de bouwsector schaarste ontstaan aan mensen en middelen om woningen te produceren. Kortom, waar snelheid nodig is om vraag en aanbod in evenwicht te krijgen, zien we juist vertraging ontstaan. Hierdoor blijft de druk op de bestaande markt onverminderd hoog. Dat de rente voorlopig laag is, en de prijs op de vastgoedmarkt stabiliseert, geeft in elk geval een beetje ontspanning.

Trialoog

Onze manier van samenwerken werkt aanstekelijk: het is één van onze belangrijkste troeven voor succesvolle realisatie en maximale klant­tevredenheid. Teamprestaties en samen ‘ergens voor gaan’, geven onze processen energie. Om die reden organiseren we een ‘trialoog’ met medewerkers, partners én eind­gebruikers met als belangrijkste thema’s: duurzaam, digitaal, divers en verbindend. Het resultaat? Onze strategie van ‘Customer Intimacy’ floreert door goede verbindingen tussen medewerkers, soepele samenwerking met ketenpartners en korte lijnen met onze opdrachtgevers.

Villa Paaslo Amersfoort

Ook zien wij grote synergie in de samenwerking van onze labels ‘bouw’ en ‘projectontwikkeling’ met alle daaraan gelieerde marktpartijen. Voor klanten bieden wij van daaruit een totaaloplossing, voor hen zijn wij één. Tevreden klanten zijn een onderdeel van onze identiteit. Net als een inspirerende werkomgeving, samenwerking én betrokkenheid dat zijn. Door de waardering steeds te laten afstralen op prestaties en mensen, creëren we de voorwaarden voor een zelflerende keten.

‘Sommige dingen veranderen, maar onze inzet voor ultieme klanttevredenheid niet’

Wij verwachten dat de prijsstijgingen in 2020 gelijk opgaan met de inflatiecijfers en stabiliseren. Forse rentestijgingen voorzien wij niet op korte termijn, waardoor de hoge verkoopprijzen van nieuwbouwwoningen redelijk stabiel blijven. In de jaren vanaf 2020 gaan we uit van stabiliserende verkoopprijzen. Ook denken we dat de stijgende bouwprijzen afvlakken. Wel lijken projecten financieel steeds moeilijker haalbaar. De stapeling van politieke ambities is hier debet aan. Een pluspunt is dat we geen projecten hebben die gebukt gaan onder de stikstof­maatregelen.

Energie en circulariteit

In 2019 heeft Heilijgers haar eerste volledig gasvrije woningen opgeleverd. Deze komen voort uit ons standaard woningconcept. In verband met de betaalbaarheid en complexiteit van de installaties zullen we een goedkopere en eenvoudigere 2.0 versie ontwikkelen voor de gastransitie. Ook hebben we in 2019 twee projecten ‘gesloopt’ volgens de circulaire methode. Dit is niet alleen de eerste stap naar het oogsten van herbruikbaar materiaal maar ook naar circulaire nieuwbouw.

Consumenten en eigenaren van kantoren nemen in de verduurzaming nog een afwachtende houding aan. Maar als de overheid vasthoudt aan haar energie­maatregelen, zal de vraag in de installatie- en bouwbranche toenemen. Zo ontstaat er de komende jaren tegen het licht van de bestaande krapte op de bouwmarkt een heel goed ondernemers­klimaat voor bedrijven als Heilijgers.

Krachtige innovaties

De grote thema’s in de bouw- en vastgoedsector maken nog niet waar wat ze beloven. Met de nadruk op ‘nog niet’, want initiatieven voor gasloze gebouwen en circulariteit zijn wel degelijk uitstekende aanjagers voor versnelde innovatie in nabije toekomst. Heilijgers bepaalde ondertussen zijn eigen agenda en heeft in 2019 tijd en energie gestoken in twee afgeleide innovaties. Allereerst zijn dat de polystyreenwoningen waarvan het eerste concept op ware grootte is gerealiseerd. Dit concept is een opstap naar een tweede versie. Test deze ook positief dan gaan wij over tot daadwerkelijke productie. Daarnaast initiëren wij – met subsidie van de Economic Board van de provincie Utrecht en landelijke subsidie vanuit de WBSO – het 3D-printen van een conceptwoning. Wij hebben hiervoor het consortium ‘De Huizenprinters’ opgericht. Inmiddels is een mobiele 3D-printer geconfigureerd, waarmee we medio 2020 een gebouw printen. Het printen van constructies voor woningbouw komt daarmee een revolutionaire stap dichterbij.

Betaalbaarheid

In 2019 hebben we onze streefcijfers vastgesteld voor meetbare uitgangs­punten op het gebied van CO₂- en afvalreductie. Hiermee gaan wij de komende jaren aan de slag. Daarnaast hebben wij betaalbaarheid in 2019 als criterium toegevoegd aan onze werkwijze. Wij zien dit als een voorwaarde voor een soepel e en ergietransitie.

‘Willen we in- én doorstromers een kans geven op de woningmarkt dan moeten we betaalbaarder bouwen.’