Aandacht maakt alles mooier

Anafora Park-restaurant Leidsche Rijn Utrecht

Geen klant is hetzelfde, dus waarom onze producten dan wél? Echte klant-gerichtheid is bij ons niet hóe wij producten afzetten maar om wélke producten onze klant vragen. In goed Nederlands heet dit customer intimacy. Want heel gek, klanten zijn soms net mensen, met echte behoeftes. Die vul je alleen in door vooruit te denken, oplossingen te bieden en te ontzorgen.

Ons uitgangspunt is maximale kwaliteit tegen een scherpe prijs. Het blijkt een succes-volle aanpak, die leidt tot hoge klanttevredenheid en een heldere signatuur. Ook de branche ziet dat zo. In 2018 was onze klanttevredenheidsscore 7,6 waarmee wij een toppositie innemen bij de beste bouwers van Nederland. Daarbij hebben we in 2018 de Oplevering Award van Stichting Klantgericht Bouwen gewonnen. Heel mooi dat klanten het werk van onze medewerkers waarderen. Het opleveren is toch het toetje van het hele koop- en bouwproces.


Als bouwer doen wij al jaren ons best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de omgeving op en rond de locaties waar wij aan het werk zijn. Soms is dat ‘intern’, ingeval van zittende huurders in een te renoveren bedrijfs- of woning-corporatiepand en soms ‘extern’ in de vorm van omwonenden die tijdelijk hinder hebben van werkzaamheden of aan- en afvoervoerroutes. Wij vinden dit zo belangrijk dat wij ‘Impact op het Milieu’ in 2018 als criterium hebben toegevoegd aan onze werkwijze. De komende jaren zal dit leiden tot meetbare uitgangspunten en streef-cijfers op het gebied van afval, CO₂-reductie en de inven-tarisatie en monitoring van flora en fauna. ‘Omgeving’ krijgt daarmee de status van een (indirecte) klant.


Is het de omgeving waarin we werken? Of zijn het de mensen waarvoor we ontwikkelen? Het antwoord is beide. Onze natuurlijke werkwijze schuilt in het verbreden en verdiepen van onze klantengroep. Vroegtijdig kansen, beter engineeren en bouwen én kennis delen met onze bouwteams en onze klanten. Dat is onze dragende constructie. Steeds meer marktpartijen, instanties en consumenten leren ons echt kennen. Corporate communicatie en projectmarketing brengen ons bij de juiste partijen in beeld. Consistent, consequent en met reële verwachtingen, die wij die tijdens de uitvoering geheid willen overtreffen.