Financiële instrumenten en risicomanagement

Nova Zembla Amersfoort

Aan onze bedrijfstak kleven veel financiële risico’s die samenhangen met projecten, prijsstelling, kwaliteit, planning of kasstromen. Precies om die reden worden deze op alle niveaus binnen ons bedrijf gemonitord vanuit de directie.

Ons financiële risicomanagement omvat de actieve bewaking van kasstromen op korte en middellange termijn. Zo kunnen de risico’s op financiële markten tijdelijk worden teruggeschroefd. Financiële investeringen op de lange termijn zijn bedoeld voor duurzame rendementen. Wij gebruiken kapitaal waarvoor dat bedoeld is. Handel in financiële activa voor speculatieve doeleinden of handel in opties zijn voor ons geen optie.


Het merendeel van ons risicomanagement concentreert zich dus rond projectrisico’s bij ontwikkelings- en bouwactiviteiten. Ons dashboard is een periodiek en gestandaardiseerd verslag dat de vooraf ingeschatte risico’s signaleert. Naast de prijs- en kwaliteitsrisico’s managen we tijdens het ontwikkel- en bouwproces ook de tijdsrisico’s. Efficiencytechnieken, zoals LEAN helpen ons projecten te plannen en realiseren.


Voor verschillende onderdelen gelden specifieke vormen van risicomanagement:


• Heilijgers Projectontwikkeling

Zonder onderzoek worden er geen onherroepelijke verplichtingen aangegaan of directe investeringen gedaan. Voorbeelden zijn de problematiek rond ruimtelijke ordening, markt(prijs)onderzoek, worst-case-scenario’s of de verkoopsnelheid van een project in relatie tot rentekosten. Alle aandachtsgebieden worden samengevoegd in een investeringsaanvraag. Op basis van dit document neemt de directie een gefundeerd besluit. Onderdeel van het bewakingsproces vormt de met een partner ontwikkelde stichtingskostenopstelling met een geïntegreerde risico-analyse, een planning, een financieel overzicht en een liquiditeitsprognose.

Transformatie restauratie en nieuwbouw Carré van Bloemendaal

• Heilijgers Bouw

Voorafgaand aan de start van bouwprojecten vindt het calculatieproces plaats. Een essentieel onderdeel hiervan is de kansen- en risicomatrix. Dit model beschrijft de diverse kansen en risico’s, de wijze waarop de risico’s te beheersen zijn en hoe elk risico kan worden afgeprijsd. Het af te prijzen risico telt dan door in de kostprijs van het project wanneer deze niet voor 100% kan worden geneutraliseerd.
Tijdens het realisatieproces maken we gebruik van scenario-analyses. Bij alle projecten van materiele omvang wordt onderscheid gemaakt tussen een real-, worst- en best-case-resultaat, inclusief onderbouwing.