Interne beheersing van processen en procedures

Labouratoria en brandveiligheidsvoorzieningen Universiteit Utrecht

Heilijgers is ISO 9001 gecertificeerd en heeft op basis daarvan een dynamisch systeem van processen en procedures geimplementeerd, het zogenaamde Heilijgers Kwaliteitssysteem (HKS). Het functioneren van het systeem hangt af van manier waarop het wordt gebruikt en onderhouden.

Bij ons betekent kwaliteit onder meer:

  • het dagelijks gebruik van fasedocumenten in projecten;
  • de dagelijkse ondersteuning van medewerkers volgens Kwaliteit Arbo Milieu (KAM);
  • interne audits van projecten en processen;
  • doorlopende projectevaluaties;
  • externe audits van projecten en processen;
  • de Stuurgroep Kwaliteit waarin de directie bovengenoemde acties periodiek agendeert.


Informatiesystemen

Onze eind 2016 geïmplementeerde eigen ICT-omgeving functioneert nog steeds naar tevredenheid en blijft de basis voor de komende jaren. Daarnaast hebben wij in 2018 een keuze gemaakt voor een nieuwe oplossing voor documentbeheer. Deze oplossing wordt vanaf 2019 geïmplementeerd. Verder hebben we diverse digitale hulpmiddelen in gebruik genomen en komen daar 2019 middelen bij zoals een kopersportaal, een nieuw calculatiesysteem en intranet. Onze doelstelling is om uiteindelijk volledig digitaal te werken.


Claims

In het jaar 2018 en de jaren daarvoor zijn er geen claims bij Heilijgers neergelegd die hebben geleid tot aanpassingen van het resultaat van 2018. Die claims die ons hebben bereikt, hadden betrekking op enkele technische imperfecties. Deze waren zowel in geld als in aantal beperkt. Voor claims waarvan wij verwachten dat de impact hoger kan zijn dan €10.000,- zijn voorzieningen getroffen.


Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die invloed kunnen hebben op het resultaat van 2018.