Kasstromen en financieringsbehoeften

De cijfers over het afgelopen boekjaar tonen een positieve kasstroom van € 11 miljoen.

  1. In 2018 is gestart met een aantal grote, door onszelf ontwikkelde projecten.

Medio 2018 waren dit in Soesterberg ‘De Groene Hoogte’, in Voorthuizen ‘Holzenhoef’ en in Amersfoort ‘Eemerald’. Deze door Heilijgers Projectontwikkeling uitgewerkte projecten zijn direct volledig verkocht wat een sterk positief effect heeft gehad op de kasstroom in 2018.

2. Eind 2018 is een groot deel van de achtergestelde lening afgelost.

Tot medio 2018 hebben wij naast de achtergestelde lening ook gebruik gemaakt van een door de Rabobank verstrekte kredietfaciliteit om voorbereidings- en grondkosten voor de te starten projecten te financieren. Met de Rabobank is overeengekomen dat er een solvabiliteit moet zijn van minimaal 25% en een current ratio van meer dan 1 als voorwaarde voor de aflossing van de achtergestelde lening. In 2018 hebben wij aan deze verwachtingen voldaan en de achtergestelde lening grotendeels afgelost.


Voor 2019 verwachten wij een licht teruglopende kasstroom. Dit met name door nieuwe investeringen in strategische posities voor de middellange en lange termijn. Ook in 2019 verwachten wij aan de met de Rabobank afgestemde ratio’s te voldoen, rekening houdend met de beoogde aflossing van het restant van de achtergestelde lening.