Maatschappelijk aspecten van ondernemen

Voor ons is maatschappelijk verantwoord ondernemen een mentaliteit. Het is niet alleen essentieel voor de continuïteit van het bedrijf en onze medewerkers, maar ook voor onze klanten en de omgeving waarin wij werken. Onze activiteiten belasten die nu eenmaal. Hier vinden we graag nieuwe wegen voor.

Volgens de duurzaamheidsrichtlijn huldigen wij het principe van de 3 P’s:

People:

 • Van projectleiding tot en met realisatie werken wij volgens de veiligheidsrichtlijnen bij het uitvoeren van projecten. Hiervoor zijn wij zowel VCA als OHSAS 18001 gecertificeerd.
 • Naast een externe audit voeren wij directie-audits uit.
 • Naar aanleiding van veiligheidsincidenten in 2018 zal in 2019 een additioneel programma gericht op bewustwording worden opgestart. Onderaannemers en leveranciers staan daarin centraal.


Planet:

 • Als bedrijf zijn wij deelnemer in De Ecolutie, een consortium van diverse branche gerelateerde bedrijven met als doelstelling om kennis te delen, gezamenlijk gezonde én toekomstbestendige bedrijfshuisvesting te realiseren of bestaand bezit te verduurzamen met het oog op aanstaande milieuwetgeving.
 • Voor houtgebruik zijn wij FSC-gecertificeerd.
 • Op kantoor en op bouwprojecten gelden eisen voor scheiding van afvalstoffen.
 • In ons inkoopbeleid wordt gestreefd naar reductie van bouwafval en verpakkingsmaterialen.
 • Wij hebben op basis van kengetallen de CO₂-uitstoot op onze projecten inzichtelijk om daar waar nodig actieplannen te organiseren. Vanaf 2019 willen wij daarover rapporteren.


Profit (Prosperi
ty):

 • Wij maken de kostenvoordelen (Total Cost of Ownership) bij verduurzaming van gebouwen inzichtelijk. Dit is een belangrijke incentive voor onze klanten en – bij opdracht – ook voor ons. Vanaf 2019 zullen meerjarige onderhoudsplannen (MJOP’s) beter aansluiten bij de behoefte van gebruikers en eigenaren van panden. Hiervoor is nieuwe software aangeschaft.
 • Wij kunnen bij projecten zonnevelden realiseren waardoor zowel de exploitatielasten voor de eigenaar of gebruiker als de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid zeer positief worden beïnvloed. Inmiddels bieden wij op projecten de zogenaamde postcoderoos--regeling aan, het project ‘De verborgen Tuinen’ zal als eerste daarvan gebruik maken.
 • Onze HCW is gasloos, interessant geprijsd en voldoet aan alle technische eisen. Wij verwachten dat de vraag naar deze woningen de komende jaren bij beleggers en woningcorporaties fors zal toenemen.

Tot slot

Met het oog op verdergaande verduurzaming van de gebouwde omgeving en de roep om circulair te bouwen achten wij het maatschappelijk gewenst om klimaat-intelligent ondernemerschap in ons bedrijf te stimuleren. Het betekent aandacht voor alle aspecten van milieu en de mensheid in het algemeen en voor processen, medewerkers en relaties in het bijzonder. Wij denken duurzaam en handelen daarnaar. Daar elke dag samen aan te mogen werken, is investeren in rentmeesterschap. Een verbindende gedachte waaraan we kunnen én willen bijdragen.


Onze dank gaat wederom uit naar de grote inzet van de medewerkers en ketenpartners, zonder hen kunnen we niet waarmaken wat we beloven. Tot slot danken wij onze opdrachtgevers voor het gestelde vertrouwen en de fijne samenwerking!


De komende jaren kijken we uit naar elke uitdaging en gaan met plezier de samenwerking aan met al onze stakeholders.Amersfoort, 27 februari 2019Arjan van Asselt Rob Jansen Michel Spierenburg