Onderzoek en ontwikkeling

Mobiele 3D betonprinter

In 2018 en de jaren daarvoor heeft de bouw- en vastgoedmarkt, aangejaagd door wet- en regelgeving, zich toegespitst op duurzaam bouwen en verduurzamen van bestaande bouw.

Inmiddels zien wij overheden en stakeholders steeds meer focussen op circulariteit van gebouwde en te bouwen omgeving. Het hergebruik van materialen is immers een zeer goede aanpak voor het verbruiken van onze natuurlijke bronnen. Het komt er dus op neer om én duurzaam én circulair te kunnen produceren. Onze uitdaging zal zijn om dat met een zo klein mogelijke footprint, kwalitatief en betaalbaar te doen.


Op dit moment staan de volgende activiteiten op onze innovatieagenda:

  • De Heilijgers conceptwoning (HCW) wordt telkens verrijkt met de nieuwste inzichten op het terrein van elektro- en installatietechniek. Gasloos bouwen heeft het afgelopen jaar geleid tot een forse stijging van de bouwprijzen. Met behulp van de HCW zijn wij in staat om zeer concurrerende producten te leveren.


  • Met de HCW ‘PS-woning’ proberen wij een woning met zogenaamde ‘disruptieve’ elementen te produceren. Een gamechanger die woningmarkt zal veranderen. Deze woning zal niet alleen 30% goedkoper zijn maar zal ook 70% CO₂ besparen tijdens de productie. Daarnaast zal de woning energie produceren in plaats van gebruiken. Inmiddels is met hulp van de gemeente Amersfoort een locatie bepaald en wordt een serie van drie woningen gerealiseerd.


  • In een start-up-achtige omgeving hebben wij het consortium ‘De Huizenprinters’ opgericht. Het doel is om een conceptbouwwerk duurzaam en circulair in 3D te printen. Voor het printen van een concept is WBSO-subsidie en een subsidie van de Economic Board Utrecht (EBU) verkregen. Technisch zijn paden gebaand en de voortschrijdende integratie van 3D met BIM software maken inmiddels de productie in echte projecten al mogelijk.


  • Printbare mortel zal in de toekomst leiden tot forse CO₂-reductie en tot een volledig herbruikbaar product. Hiervoor proberen wij aansluiting te vinden in een programma van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gericht op Sustainable Smart Cities.

Video ‘De Huizenprinters’