Organisatorische ontwikkeling

Interieur woning De Verborgen Tuinen Leusden

Veiligheid, productaanbod, acquisities of werklocaties; onze organisatie is volop in beweging. We selecteren de volgende opvallende items:


Veiligheid

Door het vertrek van de KAM-coördinator hebben wij de gelegenheid aangegrepen om deze functie uit te breiden van een halve fte naar een volledige fte. Gezien de aantallen projecten, de complexiteit van binnenstedelijk bouwen en de schaarste van kwalitatief personeel, gaat alle aandacht uit naar veilig werken.


Uitbreiding bedrijfsactiviteiten

Nagenoeg alle milieuaspecten hebben een weerslag op koeling en verwarming van gebouwen. En deze vraag neemt alleen maar toe. Door toenemende schaarste op het gebied van installatietechniek is eigen productiecapaciteit op het terrein van installatietechniek wenselijk. Omdat onze bedrijfsstrategie is gericht op continuïteit hebben we onze activiteiten op dit specifieke deelterrein uitgebreid. Op termijn zullen wij mogelijke acquisities verkennen.


Verplaatsing materieeldienst

De afgelopen zes jaren heeft de materieeldienst op twee locaties – in Amersfoort en Nijkerk – gefunctioneerd. Dit was niet bevorderlijk voor de efficiëntie. Het afgelopen jaar is een geschikte locatie gevonden om het buitenterrein en de hal op één locatie te vestigen. Per 1 juli 2019 zal de materieeldienst volledig vanuit Nijkerk opereren.