Toekomstverwachtingen

De Groene Hoogte Soesterberg

Volgens minister Ollongren van Binnen-landse Zaken moeten er tot het jaar 2025 jaarlijks 75.000 woningen bij tot om te voldoen aan de behoefte. Dat halen de overheid alleen als het de bestaande plannen versnelt.

Mede onder druk van demografische ontwikkelingen, zoals de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens en immigratie neemt de behoefte aan woningen voorlopig niet af. Echter, door het absolute prijsniveau van de woningen, verwachten we dat er ook vraaguitval plaats zal vinden. De bouwprijzen blijven mede onder invloed van de duurzaamheidseisen voor nieuwbouwwoningen stijgen waardoor de haalbaarheid van de projecten verder onder druk komt te staan.


De milieuwetgeving laat zich steeds nadrukkelijker voelen voor bestaand vastgoed. In woningbouw zal dat de vraag naar bouwcapaciteit op niveau houden. Op de kantorenmarkt gelden zet de energiewetgeving pandeigenaren er de komende jaren toe aan te investeren in renovatie en revitalisatie.


Voor de komende jaren voorzien wij dan ook een redelijk tot goed gevulde order­portefeuille. Tot en met 2019 is deze ‘hard’, voor de periode tot 2024 ‘zacht’. De werkzaamheden die wij jaarlijks van externe partijen in opdracht krijgen zijn hierin niet meegenomen.


Een belangrijk deel van onze commerciële activiteiten richt zich dus op de periode 2020-2024. Onze focus ligt daarbij op de woningcorporaties en samenwerkings­verbanden met informal investors en kleinere beleggingspartijen. Verder onderzoeken wij te verwerven locaties en investeren wij op verantwoorde wijze in de middellange termijn.

Video ‘Verduurzaming van bestaand vastgoed, wat komt daar bij kijken’