Toepassing gedragscodes

Start bouw appartementen Eemerald Amersfoort

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen horen ook onze kernwaarden ‘integriteit’ en ‘mededinging’. Binnen de branche is goede beeldvorming cruciaal. Hiervoor zijn duidelijke spelregels nodig.

Bouwend Nederland heeft deze regels vastgelegd in de Gedragscode Bouwend Nederland. Voor ons een prima leidraad, Kim Meeuwissen is onze compliance officer. Zij kan onder geheimhouding klachten van medewerkers bespreken, een onafhankelijk standpunt innemen en naar bevinden handelen.


In 2018 is er een aantal meldingen gedaan van situaties waarbij in strijd met de gedragscode is gehandeld door eigen medewerkers of door Heilijgers ingeleend personeel. In één situatie heeft dit incident na beoordeling door directie geleid tot een ontslag op staande voet van een eigen medewerker en een per directe beëindiging van overeenkomst met een ZZP’er.


In de andere situaties hebben er na beoordeling gesprekken plaatsgevonden met de betrokken partijen maar hebben de incidenten niet geleid tot sancties.

‘Een gedragscode is niet iets voor later
of voor in een bureaula, we voeren er actief beleid op, anders kost het meer dan ons lief is.

Voor vastgoed-, grond- en aandelentransacties werken wij volgens de gedragscode van Neprom. Voorafgaand aan de transacties worden aan- en verkoopvoorstellen getekend, als bijlage van de investeringsaanvragen