Voorwoord directie

De Verborgen Tuinen in Leusden

Tekorten

Het afgelopen jaar hebben wij onze vertrouwde wereld van ontwikkelen, bouwen en onderhouden in een rap tempo zien veranderen. Schaarste, tekorten en onbalans kenmerken de gehele vastgoedsector:


  • De vraag op de woningmarkt blijft overspannen met grote woningtekorten in nagenoeg alle soorten en maten.
  • Het renteniveau is stabiel, maar het prijsniveau van woningen hoger dan ooit.
  • Gasloos bouwen is de nieuwe norm; er wordt gezocht naar comfort en betaalbare oplossingen.
  • Er is een tekort aan nieuwe, betaalbare kantoren.
  • Er is krapte aan mensen en middelen om aan de grote bouwvraag te voldoen.
  • Er is een tekort aan medewerkers op gemeentehuizen om RO-procedures te verwerken met vertragingen als gevolg.


Vooruitkijkend naar 2019 en de jaren daarna houden wij rekening met de stabilisatie van de verkoopprijzen en stijgende bouwprijzen. Het zal lastiger worden om projecten financieel haalbaar te krijgen. Mogelijk zal daarmee de afzet dalen en verwachten wij dat de prijsstijgingen in 2020 stabiliseren. Forse rentestijgingen voorzien wij niet, waardoor de hoge verkoopprijzen van nieuwbouwwoningen in elk geval redelijk stabiel zullen blijven.

‘Nu het economisch perspectief en vertrouwen in de markt er zijn, is duidelijk dat er een enorme inhaalslag wordt gemaakt.

Milieu

De globale klimaatagenda heeft in Nederland verschillende uitvoerings-programma’s versneld rondom duurzaam bouwen en het werken met circulaire materialen. Het besluit om gasloos te bouwen heeft zich vertaald in nieuwe betaalbare concepten om energie te kunnen leveren met groots comfort. Wet- en regelgeving zorgen ervoor dat woningcorporaties, institutionele beleggers en vastgoedeigenaren van kantoren en bedrijfspanden hun vast-goed versneld willen verduurzamen. Zo zal er tegen het licht van de bestaande krapte op de bouwmarkt voor bedrijven als Heilijgers de komende jaren een heel goed ondernemersklimaat ontstaan.

De Trip Utrecht technisch beheer voor Jebber

Energie en verduurzaming

De verduurzamingsambities in Nederland zijn het afgelopen jaar concreter geworden. ‘Energieneutrale steden in 2030’ is een vaak gehoorde ambitie. Het werken aan wijkgerichte warmteplannen is een tastbaar voorbeeld voor de aanpak in de gemeente Amersfoort. Tegelijkertijd worden steeds meer kritische geluiden waargenomen over de doeltreffendheid van maatregelen. Ook de haalbaarheid wordt betwijfeld. De energietransitie zorgt voor grote uitdagingen in de Nederlandse (energie)infrastructuur, piekbelastingen en energietransport sluiten nog niet aan op de toekomstige vraag: het zal miljardeninvesteringen vragen.


Inmiddels heeft de energietransitie bij Heilijgers gezorgd voor een uiterst praktische variant van toekomstbestendig en gasvrij bouwen. Een markant voorbeeld is het nieuw te bouwen en reeds verkochte appartementencomplex ‘Eemerald’. Het werd in slechts enkele maanden getransformeerd naar een gasvrij gebouw. En dat zonder noemens-waardige nadelige gevolgen voor de kopers of de omgeving.


Opdrachtgevers vragen ons regelmatig hoe ze verduurzamingsvraagstukken het beste kunnen aanpakken. Met name bij de wat complexere projecten, zoals appartementencomplexen, laten wij onze toegevoegde waarde zien. Geen moment wordt het wooncomfort uit het oog wordt verloren. Met regelmaat worden complexen aangepakt om in bewoonde staat te verduurzamen. Inmiddels zien wij deze vraag bij vve’s ook toenemen. Dit is rechtstreeks is toe te schrijven aan de komende energietransitie waar iedere bewoner en woningbezitter in Nederland mee te maken krijgt.


Ook op het terrein van kantoren en bedrijfspanden verwachten wij een toename van verduurzamingsvraagstukken. Hiervoor hebben wij met het consortium Kenniscentrum Duurzaam Bouwen het verduurzamingslabel ‘De Ecolutie’ opgericht. Deels om nieuw vastgoed volgens de hoogst geldende normen te realiseren en deels om de (bijna) leeg-staande ‘bruine’ bedrijfspanden en kantoren nieuw leven in te blazen. Verduurzaming gaat in die optiek gepaard met een prettiger verblijfsklimaat en goede moderne werkruimtes waar een hogere bezettingsgraad en beheersbaar onderhoud nieuw perspectief biedt voor eigenaren en gebruikers. Uiteindelijk leidt ons initiatief van slooprijp naar een courant pand, waarmee circulaire principes worden bediend.

Verduurzaming naar Energielabel A appartementen Verzetswijk voor Woongoed Zeist

Krachtige innovaties

De grote thema’s in de bouw- en vastgoedsector maken nog niet waar wat ze beloven. Met de nadruk op ‘nog niet’, want initiatieven voor gasloze gebouwen en circulair bouwen zijn wel degelijk uitstekende aanjagers voor versnelde innovatie in nabije toekomst.


Heilijgers bepaalde ondertussen zijn eigen agenda en heeft in 2018 tijd en energie gestoken in twee afgeleide innovaties. Allereerst zijn dat de polystyreenwoningen waarbij wij in de productie een CO₂-reductie verwachten van maar liefst 70%. De gemeente Amersfoort heeft ons inmiddels een bouwlocatie toegewezen. Daarnaast zullen wij met subsidie van de Economic Board van de provincie Utrecht en met landelijke subsidie vanuit de WBSO het 3D printen van een concept-woning initiëren. Wij richtten hiervoor consortium ‘De Huizenprinters’ op. Inmiddels is een mobiele 3D printer geconfigureerd. Deze maakt al gevelelementen, waarmee is bewezen dat deze techniek geen verre toekomst meer is.


Bovengenoemde successen laten zien dat innovaties geen gimmick zijn, maar een bittere noodzaak voor de trans-formatie van onze processen. We vragen medewerkers vanuit de productie dan ook om deel uit te maken van een of meer van onze innovatieteams.